0

แก้ ปากอูม ด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner ได้จริงหรือ

ปากอูม ลักษณะปากที่ยื่นออกมา ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เราจึงต้องรีบหาทางแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา