ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียมแบบเร็ว

“รากฟันเทียมเสร็จเร็ว ไม่ต้องรอนานถึง 6 เดือน ฟันสวยเหมือนธรรมชาติ บดเคี้ยวอาหารได้อร่อย ช่วยให้สุขภาพดี”

รากฟันเทียม คืออะไร

รากฟันเทียม คือ วัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน โดยทำจากวัสดุไททาเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถเชื่อมติดกับกระดูกของมนุษย์ได้ดี มีความแข็งแรง ใช้เพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป โดยจะทำการฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร เป็นส่วนหนึ่งของการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่นและแบบถอดได้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำให้ระยะเวลาการรักษาเสร็จได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม หลายเคสสามารถฝังรากเทียมพร้อมมีฟันชั่วคราวกลับไปได้ภายใน 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับเคส) หมดปัญหาเรื่องไม่มีฟันเป็นระยะเวลานาน ทันตกรรมรากฟันเทียมถือว่าเป็นวิธีการทดแทนฟันแท้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

รากฟันเทียม มีกี่แบบ

การรักษาด้วยรากฟันเทียมเป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่หายไป 1 ซี่ หลายซี่ หรือทั้งขากรรไกร

1. รากฟันเทียม 1 ซี่ (Single Dental Implant)

ในกรณีสูญเสียฟันแท้ 1 ซี่ จะทำการฝังรากเทียมจำนวน 1 ตัวที่มีลักษณะคล้ายสกรูเพื่อทดแทนรากฟันพร้อมใส่ครอบฟันแบบติดแน่น การทำรากฟันเทียมแบบ 1 ซี่เหมาะกับกรณีที่ฟันซี่เดียวหายไป หรือฟันหลายซี่ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

2. รากฟันเทียมหลายซี่ (Implant Supported Bridge)

สำหรับคนที่สูญเสียฟันแท้ไปมากกว่า 1 ซี่ ในหลายตำแหน่งก็สามารถทำรากเทียมแบบซี่ต่อซี่ได้ แต่ถ้าหากฟันหายหลายๆ ซี่โดยเป็นซี่ที่อยู่ติดกัน สามารถฝังรากเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันได้ โดยใช้สะพานฟันปิดช่องว่างของฟันซี่ที่หายไป ทำให้ไม่จำเป็นต้องฝังรากเทียมทุกซี่ที่ฟันแท้หายไป เช่นเราสามารถใช้รากฟันเทียม 2 ตัวเพื่อรองรับฟันเทียม 3 ซี่ได้

3. รากฟันเทียมทั้งปาก (Implant Supported Denture)

การใส่ฟันใหม่ทั้งขากรรไกร หรือใส่ฟันใหม่ทั้งปากด้วยรากเทียมมีหลายทางเลือก การได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์รากเทียมที่มากประสบการณ์โดยเฉพาะคงเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนไข้ในการเลือกแนวทางรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพ สภาพกระดูกและเหงือกในช่องปาก งบประมาณรวมถึงระยะเวลาการใช้งานให้อยู่ได้ยาวนาน ซึ่งทางเลือกของการใส่ฟันปลอม รากเทียมทั้งขากรรไกรและรากเทียมทั้งปากมีทางเลือกดังนี้

3.1 ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ยึดให้แน่นกระชับด้วยรากเทียมเล็ก (Mini Implants)
เหมาะสำหรับคนที่มีกระดูกเบ้าฟันเหลือบาง และรูปปากยุบ จึงควรมีความหนาของฐานฟันปลอมถอดได้เสริมเพื่อความสวยงาม รวมถึงใช้ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการรักษาทางเลือกอื่นๆ

รากเทียมเล็กพร้อมฟันปลอมฐานอะคริลิก
ฟันปลอมถอดได้ + รากเทียมเล็ก 2-4 ตัว
(เหมาะสำหรับขากรรไกรล่าง)
59,000-98,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมถอดได้ + รากเทียมเล็ก 4-6 ตัว
(เหมาะสำหรับขากรรไกรบน)
98,000-117,500 บาท/ขากรรไกร
1. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 4-6 วัน (3-4 นัดหมาย)
2. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 6-9 วัน (4-6 นัดหมาย)

3.2 ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ยึดให้แน่นกระชับด้วยรากเทียม (Conventional Implants)
เหมาะสำหรับคนไข้ที่รูปปากยุบควรมีความหนาของฐานฟันปลอมถอดได้เสริมเพื่อความสวยงาม รวมถึงคนไข้ที่สะดวกต่อการถอดฟันปลอมเข้าออกเองได้ เพื่อสามารถทำความสะอาดรากเทียมได้ง่ายกว่าฟันปลอมหรือรากเทียมแบบติดแน่น

รากเทียมเล็กพร้อมฟันปลอมฐานอะคริลิก
ฟันปลอมถอดได้ + รากเทียม 2-4 ตัว
(เหมาะสำหรับขากรรไกรล่าง)
98,000-176,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมถอดได้ + รากเทียม 4 ตัว
(เหมาะสำหรับขากรรไกรบน)
176,000 บาท/ขากรรไกร
1. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 4-6 วัน (3-4 นัดหมาย)
2. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 6-9 วัน (4-6 นัดหมาย)

3.3 รากเทียมพร้อมฟันปลอมติดแน่นโครงโลหะพร้อมฟันและฐานอะคริลิก (All-on-4 Treatment Concept)
ตามแนวคิดของ Dr.Paulo Malo ที่เราสามารถทำฟันติดแน่นบนรากเทียมในขากรรไกรล่างด้วยรากเทียมเพียง 4-5 ตัวและทำฟันติดแน่นในขากรรไกรบนด้วยรากเทียม 4-6 ตัว โดยหลีกเลี่ยงการยกไซนัส (Sinus lifting) ในกรณีที่ฟันหลังบนเหลือความสูงกระดูกน้อย และหลีกเลี่ยงการย้ายเส้นประสาทในกรณีฟันหลังล่างที่เหลือความสูงกระดูกน้อย

รากเทียมติดแน่นพร้อมสะพานฟัน
(Fixed hybrid denture- metal reinforcement with acrylic base and teeth)
ฟันปลอมติดแน่น + รากเทียม 4 ตัว180,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมติดแน่น + รากเทียม 5 ตัว220,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมติดแน่น + รากเทียม 6 ตัว260,000 บาท/ขากรรไกร
1. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 4-6 วัน (3-4 นัดหมาย)
2. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 6-9 วัน (4-6 นัดหมาย)

3.4 รากเทียมพร้อมฟันปลอมติดแน่น 2 ชุด ด้วยฟันอะคริลิกในช่วงแรกและเปลี่ยนเป็นฟันเซรามิกภายหลัง
เป็นการใส่รากฟันเทียมเพื่อเป็นฐานรองรับฟันปลอมติดแน่น 10-12 ซี่ต่อขากรรไกร โดยขากรรไกรล่างใช้รากเทียม 4-6 ตัว และขากรรไกรบนใช้รากเทียม 5-8 ตัว กรณีกระดูกไม่เพียงพอ ไม่ว่าด้วยสาเหตุความกว้างหรือความสูงที่ไม่พอก็จะมีการปลูกกระดูกและยกไซนัสร่วมด้วย

รากเทียมติดแน่นพร้อมสะพานฟัน
ฟันปลอมติดแน่น 10-12 ซี่ + รากเทียม 4 ตัว320,000-360,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมติดแน่น 10-12 ซี่ + รากเทียม 5 ตัว350,000-390,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมติดแน่น 10-12 ซี่ + รากเทียม 6 ตัว380,000-420,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมติดแน่น 12 ซี่ + รากเทียม 7 ตัว450,000 บาท/ขากรรไกร
ฟันปลอมติดแน่น 12 ซี่ + รากเทียม 8 ตัว480,000 บาท/ขากรรไกร
ขั้นตอนที่ 1: ฝังรากเทียมและใส่ฟันปลอมอะคริลิกแบบติดแน่นพร้อมแกนฟันเทียมบนรากเทียม
1. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 4-6 วัน (2-3 นัดหมาย)
2. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 6-9 วัน (3-5 นัดหมาย)ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ปากและใส่ฟันปลอมติดแน่นแบบเซรามิคพร้อมแกนฟันเทียมบนรากเทียม รวมถึงการรีเช็ค
1. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 5-6 วัน (2-3 นัดหมาย)
2. ขากรรไกรใช้เวลารักษาโดยประมาณ 6-9 วัน (2-4 นัดหมาย)*หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวคือราคาฟันปลอมติดแน่นพร้อมแกนฟันเทียม 2 ชุดคือฟันอะคริลิกที่ใส่หลังฝังรากเทียม 4-7 วัน และฟันเซรามิกที่จะกลับมาใส่หลังรอกระดูกสมานเต็มที่ในอีก 4-6 เดือนถัดไป
bfc_implants7

รากเทียมแบบเก่า

เป็นโลหะไททาเนียมธรรมดา เวลาจะใส่รากเทียมต้องรอ 6 เดือนจึงจะใส่รากเทียมได้ ทำให้คนไข้ต้องรอคอย ต่อมาจึงมีการพัฒนารากเทียมให้สามารถทำเสร็จแล้วใส่ฟันได้เลย ไม่ต้องรอนานเหมือนสมัยก่อนแล้ว

bfc_implants6

รากเทียมแบบใหม่

เสร็จเร็วทันใจใน 10 นาที ที่ BFC Dental ด้วยการใช้ไกด์ผ่าตัด 3 มิติ

 • ขั้นตอนที่ 1 คนไข้รับการพิมพ์ปาก พร้อมถ่ายภาพรังสีสามมิติ
 • ขั้นตอนที่ 2 ทันตแพทย์กำหนดตำแหน่งรากเทียมในโปรแกรมซอฟท์แวร์ ใส่รากฟันเทียมสามมิติ
 • ขั้นตอนที่ 3 เข้าขั้นตอนผลิตไกด์ผ่าตัดสามมิติตามที่ทันตแพทย์ออกแบบวางแผนกำหนดตำแหน่งรากเทียมไว้
 • ขั้นตอนที่ 4 ไกด์ผ่าตัดสามมิติทำจากวัสดุอะคริลิกเรซินที่ถูกเตรียมช่องให้ทันตแพทย์ใส่รากฟันเทียมในขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับคนไข้
 • ขั้นตอนที่ 5 ไกด์ผ่าตัดสามมิติทำจากวัสดุอะคริลิกเรซินที่ถูกเตรียมช่องให้ทันตแพทย์ใส่รากฟันเทียมในขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับคนไข้

คำถามที่พบบ่อย

ข้อดีของการใส่รากเทียม

 • การใส่รากเทียมเหมือนการลงเสาเข็ม ทำให้กระดูกไม่หด ไม่ร่น จากนั้นทำครอบฟันใส่หลังจากถอนฟัน คุ้มกับการเจ็บครั้งเดียว
 • หลังจากแผลผ่าตัดหายกระดูกจะไม่ยุบ ดูสวยงามเหมือนฟันแท้ มองแทบไม่ออกว่าฟันซี่ไหนใส่รากเทียม
 • รากเทียมทำให้รับประทานอาหารได้อร่อยเพราะมีฟันบดเคี้ยวอาหารได้ดี
 • หากเป็นฟันหน้า แพทย์จะวัดขนาดของราก แล้วฝังรากเข้าไปในวันเดียวกัน แล้วทำครอบฟันที่คล้ายของเดิมมาก เท่านี้ก็จะได้ฟันที่สวยงาม ยิ้มได้อย่างมั่นใจ

ข้อเสียของการปล่อยให้ฟันโบ๋ ฟันหลอ

ถ้าปล่อยให้ฟันโบ๋หรือฟันหลอ จะทำให้กระดูกค่อย ๆ ร่นไปเรื่อย ๆ ภายหลังคิดจะใส่รากเทียมจะทำให้ใส่ได้ยากขึ้น เพราะอาจต้องปลูกกระดูกเพิ่ม หรือต้องทำสะพานฟันหรือฟันปลอมให้แทน ซึ่งไม่คงทนเหมือนการใส่รากเทียม สามารถอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี จากนั้นกระดูกส่วนนี้ที่ไม่มีรากฟันก็จะยุบลง

ทำรากเทียมแล้วจะถาวรมั้ย

ตามปกติรากเทียมสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิต ยกเว้นผู้ที่มีโรคบางชนิดหรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีผลเสียต่อรากเทียม เช่น มีโรคกระดูกพรุน เคยฉายแสงรักษาโรคมะเร็งบริเวณคอหรือศีรษะ เป็นเบาหวาน หรือสูบบุหรี่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถระมัดระวังได้ เช่น เป็นเบาหวานแผลหายยาก คนไข้เบาหวานก็ต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ หรือการสูบบุหรี่ก็ทำให้แผลหายยากและเกิดการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ ต้องดูแลความสะอาดของช่องปาก เช่น แปรงฟัน ดูแลสุขภาพปากและฟัน ไม่ทำให้หินปูนเกาะที่รากเทียม ทำให้เกิดการติดเชื้อ หรือไม่ควรเอาฟันไปงัดของแข็งจนฟันแตก

ใส่รากเทียมเจ็บมั้ย

การทำรากเทียมต้องผ่าตัดคล้ายกับการอุดฟันซี่ใหญ่ ต้องมีการฉีดยาชาแล้วกรอ โดยกรอที่กระดูก หากช่องฟันใหญ่เกินไปก็จะทำการปลูกกระดูกโดยใส่เม็ดกระดูกสังเคราะห์ให้เต็ม ระหว่างทำจะมีอาการเจ็บน้อยกว่าถอนฟันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคสนั้น ๆ

จัดฟันอยู่จะใส่รากเทียมได้มั้ย

ถ้าจัดฟันอยู่ควรจัดฟันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่รากเทียม เพราะการจัดฟันจะทำให้ฟันเคลื่อนที่ ในขณะที่รากเทียมเคลื่อนที่ไม่ได้

การดูแลหลังทำรากเทียม

ดูแลสุขภาพของช่องปากและฟันตามปกติ แต่เน้นให้ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่ทำฟันรากเทียมและเหงือกโดยรอบเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้หินปูนมาเกาะ ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับไหมขัดฟันชนิดพิเศษ (Superfloss) แปรงซอกฟัน เพื่อช่วยขจัดเศษอาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงปีแรกหลังการทำฟันถาวรด้วยรากเทียมไทเทเนียม ทันตแพทย์จะนัดตรวจฟันเป็นช่วง ๆ (1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน) หลังผ่านไป 1 ปี ควรมาพบทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะอาจพบปัญหาฟันซี่อื่นๆ เช่น ฟันผุ หินปูน เพื่อทำการรักษาฟันและเหงือกให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ

ส่วนประกอบของการทำรากเทียม

 • รากฟันไททาเนียม (fixture) มีลักษณะคล้ายรากฟัน สามารถเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อเนื้อเยื่อ มีความแข็งแรงคงทน สามารถรับแรงบดเคี้ยวและคงรูปได้ดี
 • เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เป็นส่วนที่ใส่ลงบนรากฟันไทเทเนียมเพื่อให้ครอบฟัน ยึดติดแน่นกับรากฟันไทเทเนียม
 • ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ทำด้วยเซรามิค (porcelain) เลียนแบบรูปร่างและสีของฟันธรรมชาติ หรือทำด้วยโลหะ ทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงบดเคี้ยวอาหาร

คุณเหมาะกับการทำรากเทียมหรือไม่

ก่อนทำต้องมีการประเมินคุณภาพของกระดูกขากรรไกรก่อนว่ามีความหนาแน่นเพียงพอจะเป็นที่อยู่ของรากฟันไทเทเนียมหรือไม่ หากมีความหนาแน่นไม่เพียงพอก็ต้องรอการฝังรากเทียมไปก่อนเพื่อปลูกกระดูกให้มีความหนาพอที่จะฝังรากเทียมได้ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี (ปกติ 3-4 เดือน)

ผู้ที่เหมาะกับการทำรากเทียม

 • ต้องการใส่ฟันเพียงซี่เดียวโดยที่ฟันข้างเคียงยังอยู่ในสภาพดี
 • รู้สึกไม่สะดวกและไม่ชอบใส่ฟันปลอมแบบถอดได้
 • ไม่ต้องการกรอฟันในการทำฟันปลอมชนิดติดแน่น
 • ต้องการใส่รากเทียมทั้งปาก

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำรากเทียม

 • มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • มีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถควบคุมตนเองหรือสื่อสารให้เข้าใจได้
 • อายุน้อยที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • คนที่ได้รับยารักษากระดูกพรุน (bisphosphonate)

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย