ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ ศาสตร์ทางทันตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะฟันที่สูญเสียไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันเพื่อขึ้นมาทดแทนเพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย ฟันครอบ ฟันปลอม และสะพานฟัน เป็นต้น โดยประโยชน์ของการรักษาแต่ละแบบก็มีจุดประสงค์และหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของทันตกรรมประดิษฐ์คือการทำให้คนไข้สามารถใช้ฟันได้อย่างสะดวกและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

ฟันครอบ คือ การสร้างวัสดุที่มีลักษณะเหมือนฟันขึ้นมาสำหรับสวมอย่างติดแน่ลงบนฟันธรรมชาติที่เสียหายทั้งซี่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือเพื่อตกแต่งรูปทรงของฟันโดยส่วนมากแล้วการครอบฟัน นั้นนิยม ใช้พอร์เซเลน หรือเซรามิก

สะพานฟัน คือ การนำฟันครอบติดแน่นมากกว่าหนึ่งซี่มาเรียงต่อกันจนมีลักษณะคล้ายสะพานโดยมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนฟันที่เสียหายบางส่วนหรือสูญเสียไปมากกว่าหนึ่งซี่

ฟันปลอม คือ แผงฟันที่มาพร้อมเหงือกประดิษฐ์ทำหน้าที่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปหลายซี่ สามารถทำได้ทั้งแบบถอดได้และติดแน่นฟันปลอมบางส่วนและทั้งปากชนิดถอดได้นั้นเป็นตัวเลือกที่ราคาไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยฟันปลอมติดแน่นหรือการทำรากฟันเทียม

3 ข้อที่คุณจะได้เมื่อทำ Overdenture

ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ต้องพะวงว่าฟันปลอมจะหลุดหรือเคลื่อนทุกการใช้ชีวิตของคุณ เพราะ Overdenture อุปกรณ์ที่มีลักษณะกระดุมติดแป็กมีหน้าที่ยึดฟันปลอมของคุณติดกับเหงือกอย่างหนาแน่นไม่ว่าคุณจะพูดหรือทานอาหารก็ไม่เป็นเรื่องกวนใจคุณอีกต่อไปประหยัดค่าใช้จ่าย Overdenture จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการทำ Implant กว่าครึ่งหนึ่งเนื่องจากขั้นตอนและจำนวนของอุปกรณ์ Implant มากกว่า ซึ่งต่างจากการทำ Overdenture ที่จะใช้รากเทียมขนาดเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตรเจ็บตัวจากการรักษาน้อยลง Overdenture จะใช้ตัวอุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก จึงใช้เวลาพักฟื้นน้อยและอาการเจ็บปวดหลังจากการรักษาจะน้อยกว่า การทำ Implantเนื่องจากเป็นการใช้รากเทียมขนาดเล็กซึ่งทำให้แผลหลังการผ่าตัดเล็กตามไปด้วยเมื่อต้องใส่ฟันปลอมเนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นจึงมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวและรากฟันแท้ได้เสื่อมสภาพลงทำให้สูญเสียฟันแท้ไป หรือผู้ที่ต้องใส่ฟันปลอมหลังจากเกิดอุบัติเหตุ แต่การใส่ฟันปลอมก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยเพราะฟันปลอมอาจจะขยับหรือเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณพูดหรือเวลารับประทานอาหารซึ่งแก้ปัญหาได้โดยการทำ Overdentureซึ่งมีลักษณะคล้ายกระดุมมีหน้าที่ยึดฟันปลอมให้ติดกับเหงือกของคุณ และสามารถถอดเข้า -ออกได้ นอกจากจะหมดกังวลเรื่องการเคลื่อนตัวของฟันปลอมแล้ว Overdenture ยังให้อะไรคุณมากกว่า จะเป็นอะไรบ้างต้องลอง

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย