รากฟันเทียม Replicate คุณภาพจากเยอรมัน

ออกแบบเฉพาะเพื่อคุณ

เป็นระบบที่จำลองโครงสร้างของฟันด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CAD/CAM ผสมผสานรูปแบบธรรมชาติของฟันกับวัสดุที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย โดยพัฒนาเป็นทางเลือกที่ไม่ซ้ำกับรากเทียมแบบดั้งเดิมที่มีส่วนประกอบของรากฟันเทียมถึง 3 ส่วน ให้เหลือเพียง 2 ส่วนเท่านั้น เพื่อความคงทน และสวยงามแบบไร้รอยต่อ

รูปร่างทางกายวิภาคของรากฟันเทียม Replicate ที่ออกแบบองค์ประกอบในส่วนรากฟันเป็นวัสดุไทเทเนียม และตัวฟันเป็นวัสดุเซอร์โคเนียโปร่งแสง คงทนแข็งแรง สวยงาม การจำลองรากฟันเทียมที่เสมือนกับฟันจริง ทันตแพทย์สามารถใส่รากฟันเทียมทดแทนโดยไม่ต้องเจาะกระดูก ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการทำลายกระดูกเนื้อเยื่ออ่อน และเส้นประสามได้อย่างปลอดภัย การรักษารวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม Replicate

นัดพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษา และทำการ x-ray

นัดพบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษา โดยเริ่มจากการทำ x-ray 3 มิติ และทำการพิมพ์แบบจำลองฟันในระบบดิจิทัลด้วย Intraoral Scanner หรือวิธีการสแกนฟันในระบบดิจิทัล โดยจะนำไปสร้างแบบจำลองฟันตามลักษณะฟันแท้ของคนไข้เพื่อออกแบบรากฟันเทียม Replicate ให้เสมือนฟันแท้ที่จะถูกถอนออกไป

ถอนฟันแท้ และใส่รากฟันเทียม Replicate

ทันตแพทย์จะถอนฟันซี่ที่ต้องได้รับการทำรากเทียม และทำการใส่รากฟันเทียม Replicate ลงไปแทนฟันแท้ที่ถูกออกไปทันที และทำการใส่ครอบฟันชั่วคราวเพื่อความสวยงาม และปกป้องฟันใหม่ในระหว่างรอกระดูกขากรรไกรยึดติดกับฟันเทียม

ใส่ครอบถาวร

นัดพบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษา โดยเริ่มจากการทำ x-ray 3 มิติ และทำการพิมพ์แบบจำลองฟันในระบบดิจิทัลด้วย Intraoral Scanner หรือวิธีการสแกนฟันในระบบดิจิทัล โดยจะนำไปสร้างแบบจำลองฟันตามลักษณะฟันแท้ของคนไข้เพื่อออกแบบรากฟันเทียม Replicate ให้เสมือนฟันแท้ที่จะถูกถอนออกไป

รากฟันเทียม Replicate ดีอย่างไร?

 • มีความใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด
  รากฟันเทียม Replicate จำลองโดยการสแกนจากฟันธรรมชาติ และทำขึ้นมาตามลักษณะฟันธรรมชาติของคุณ
 • ไม่สร้างความเสียหายต่อฟันปกติ
  เฉพาะฟันที่เสียหายหรือฟันที่ต้องทำรากเทียมเท่านั้นที่จะถูกแทนที่ด้วยรากฟันเทียม Replicate โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฟันปกติที่อยู่ข้างเคียง
 • ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องผ่าตัด
  กระบวนการรักษาโดยการทำรากเทียม Replicate เป็นวิธีที่แผลเล็ก เจ็บน้อย เพราะการฝังรากเทียม Replicate ไม่จำเป็นต้องเจาะกระดูกขากรรไกร หรือผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนแต่อย่างใด
 • ไม่ต้องรอคอย
  เมื่อถอนฟันเดิมออกไปแล้ว จะมีการฝังรากเทียม Replicate ลงไปแทนที่ทันทีในครั้งเดียวกัน คุณจึงสามารถกลับบ้านพร้อมฟันซี่ใหม่ได้เลยในวันนั้น
 • เจ็บน้อย
  คนไข้ส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากฝังรากเทียม Replicate

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรากเทียม Replicate ได้ที่
https://www.facebook.com/InnodentTrading/
หรือ https://www.facebook.com/InnodentTrading/

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย