จัดฟันโลหะ
ราคาเดียวทุกเคส
(ถอนฟัน-ไม่ถอนฟัน) 39,000 บาท
ผ่อนเพียงเดือนละ 1,500 บาท

*ผ่อน 0% นาน 26 งวด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ฟรีของแถม 5 รายการ

ตัวอย่างเคสจัดฟันโลหะ

จัดฟันโลหะ

การจัดฟันแบบที่มีเหล็กติดทั่วไป โดยจะมีเครื่องมือยึดติดแน่นกับฟัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันไม่สบกัน ฟันห่าง เป็นต้น

ซึ่งการจัดฟันที่นิยมแพร่หลายแบ่งออกเป็นหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีรูปแบบของการดีไซน์ของตัวแบร็กเก็ตและวัสดุของลวดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อ “การเคลื่อนฟัน” ที่แตกต่างกันออกไปด้วย

การจัดฟันแบบโลหะ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก
แบร็กเก็ต (Brackets) มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะขนาดเล็กที่ติดอยู่บนผิวฟัน จะมีส่วนที่คล้ายปีก
เพื่อใช้สำหรับมัดยาง (O-ring) และมีร่องสำหรับใส่ลวด (Archwires) อยู่ตรงกลาง โดยส่วนใหญ่
แบร็กเก็ตจะทำจาก Stainless Steel โดยแบร็กเก็ตจะมีหน้าที่กำหนดตำแหน่งของฟันให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ตามแรงดึงของลวดในแต่ละซี่
ลวดโลหะ (Archwires) เส้นโลหะขนาดบางที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างแบร็กเก็ตบนฟันของแต่ละซี่เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยในการออกแรงเพื่อเคลื่อนฟันให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามแผนการรักษา
ตัวยึด (Ligatures) หรือ ยางรัดฟัน (O-rings) ทำหน้าที่ในการมัดแบร็กเก็ตเข้ากับลวด โดยแรงจากลวดจะถูกส่งผ่านตัวยึดไปยังแบร็กเก็ต เพื่อจะช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับตัวยึดจะทั้งเป็นลวด ยาง และบานพับ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ ยางจัดฟันสารพัดสี ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ นั่นเอง

จัดฟันแบบโลหะ มีกี่แบบ?

การจัดฟันแบบโลหะหลักๆ มี 2 แบบ คือ

1. จัดฟันโลหะ (Metal braces)

เป็นการจัดฟันที่ใช้ยางรัดฟันเป็นตัวเคลื่อนฟัน โดยการจัดฟันประเภทนี้มักจะเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยเพราะด้วยสีสันของยาง แต่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์ทุกๆเดือน เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันในลักษณะนี้จะสามารถรักษาได้ทั้งกรณีถอนฟันและไม่ถอนฟัน จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ ส่วนใหญ่จะใช้เวลา 1-4 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส

2. จัดฟันแบบไม่รัดยาง (Self-Ligating braces)

เป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องใส่ยางจัดฟัน ซึ่งเป็นการจัดฟันแบบคลิปล็อคบนเครื่องมือที่ติดกับฟันเพื่อทำงานกับลวดซึ่งจะมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าการจัดฟันแบบโลหะ โดยแบร็กเก็ตจะไม่ใช้ยางยึดติดกับลวดแต่จะมีบานเปิด-ปิดสไลด์จับลวดให้ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่าระบบ Self-Ligating ซึ่งระบบนี้จะช่วยฟันเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ยังสามารถลดอาการปวดได้อีกด้วย จะมีทั้งวัสดุการจัดฟันชนิดนี้สามารถจัดได้ทั้งกรณีถอนฟันและไม่ถอนฟัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หรือที่คนส่วนมากจะคุ้นเคยกับจัดฟันเร็วดามอน ซึ่งจะมีทั้งแบร็กเก็ตสีโลหะและแบร็กเก็ตแบบใส และ จัดฟันเร็ว WePass นั่นเอง

โปรโมชั่นจัดฟันโลหะ

ราคาเดียวทุกเคส

เคสถอนฟันและไม่ถอนฟัน 39,000 บาท

แบ่งชำระ 26 งวด1,500 x 26 งวด

ฟรีของแถม 5 รายการ

– ค่ารีเทนเนอร์
– ค่าปรึกษา
– ค่าเอกซเรย์
– ค่าถ่ายรูป
– ค่าพิมพ์ปาก

*หมายเหตุ:
– งวดแบ่งชำระมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเคสคนไข้ที่จัดเสร็จเร็ว จะต้องจ่ายค่าชำระรายเดือนที่เหลือทั้งหมดในครั้งสุดท้าย
– ราคาไม่รวม: ค่าปลอดเชื้อเครื่องมือ, ค่าหมุดเคลื่อนฟัน / เครื่องมือเสริมถอดได้แก้สบฟัน, ค่าเคลียร์ ช่องปาก, ค่ายำ (ถ้ามี), ไม่รวมค่าเครื่องมือหลุดหรือหาย

โปรโมชั่น จัดฟันเร็ว WePass (Self ligating)

ราคาเดียวจบ รวมหมุดจัดฟันไม่จำกัดจำนวน

เคสไม่ถอนฟัน 39,000 บาท

แบ่งจ่ายติดเครื่องมือ5,000 X 5 งวด
ปรับเครื่องมือรายเดือน2,000 X 7 งวด

เคสถอนฟัน 59,000 บาท

แบ่งจ่ายติดเครื่องมือ5,000 X 5 งวด
ปรับเครื่องมือรายเดือน2,000 X 17 งวด

*หมายเหตุ: ราคาไม่รวม ค่าปรึกษา, ค่าพิมพ์ปากและถ่ายรูป, เอกซเรย์, ค่าเคลียร์ช่องปาก, ค่าปลอดเชื้อเครื่องมือ, ค่ารีเทนเนอร์, ค่ายา (ถ้ามี)

โปรโมชั่น จัดฟันดามอน

เคสไม่ถอนฟัน 49,000 บาท

แบ่งจ่ายติดเครื่องมือ7,000 X 5 งวด
ปรับเครื่องมือรายเดือน2,000 X 7 งวด

เคสถอนฟัน 69,000 บาท

แบ่งจ่ายติดเครื่องมือ7,000 X 7 งวด
ปรับเครื่องมือรายเดือน2,000 X 10 งวด

*หมายเหตุ: ราคาไม่รวม ค่าปรึกษา, ค่าพิมพ์ปากและถ่ายรูป, เอกซเรย์, ค่าเคลียร์ช่องปาก, ค่าหมุดเคลื่อนฟัน,ค่าเครื่องมือเสริมอื่นๆ, ค่าปลอดเชื้อเครื่องมือ, ค่ารีเทนเนอร์, ค่ายา (ถ้ามี)

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM