ปริทันต์วิทยา

เพราะเหงือกประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่บอบบาง หากเราไม่รักษาสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
อาจทำให้เกิดอาการเหงือกบวมและมีเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งนั่นคือสัญญาณสำคัญของโรคเหงือก

สัญญาณของโรคเหงือก

โรคเหงือกสามารถเกิดได้กับคนทุกวัยแต่จะเกิดมากที่สุดในวัยผู้ใหญ่ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ก็จะสามารถรักษาให้เหงือกกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้ ซึ่งหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบทันตแพทย์โดยด่วน

• เหงือกแดง บวม และเปื่อย

• อาการเลือดออกขณะแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟัน

• ฟันดูมีความยาวมากขึ้น เนื่องจากเหงือกร่นลงมา

• เหงือกที่แยกออกมาไม่แนบสนิทกับฟันจนทำให้เกิดเป็นโพรงขึ้นมา

• เมื่อเคี้ยวอาหารแล้วฟันไม่สบฟันกันเหมือนเดิม

• มีหนองไหลออกมาจากบริเวณฟันและเหงือก

• มีกลิ่นปาก และมีรสชาติแย่ในปากอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถเช็คสุขภาพเหงือก ได้ดังนี้

• เหงือกที่มีสุขภาพดี – เหงือกที่แข็งแรงจะมีความกระชับ และไม่มีเลือดออก

• เหงือกอักเสบ – เหงือกมีอาการติดเชื้ออ่อนๆ เหงือกจะมีสีแดง บวม และมีเลือดออกขณะแปรงฟัน

• เยื่อหุ้มฟันอักเสบ – เหงือกเริ่มร่น และไม่แนบกับฟัน ซึ่งทำให้คราบพลัคสามารถลุกลามไปยังรากฟัน เอ็นปริทันต์ และกระดูก

 โรคเหงือกสามารถรักษาได้อย่างไร?

• โรคเหงือกอักเสบในระยะเริ่มต้น สามารถรักษาได้โดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีคราบพลัคเกิดขึ้น

• การทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือโดยทันตแพทย์เป็นวิธีการเดียวที่จะสามารถกำจัดคราบพลัคที่แข็งตัวเป็นหินปูนได้

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย