ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นหนึ่งในสาขาทันตกรรมที่ให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปี ขึ้นไป ฉะนั้นการปลูกฝังให้ลูกของคุณดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างถูกต้องเปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวที่สามารถให้ลูกของคุณมีสุขภาพช่องปาก และฟันที่ดีไปนานแสนนาน

การพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง ซึ่งเด็กโดยเฉพาะวัยตั้งแต่ในช่วงสองสามปีแรก จะเป็นช่วงที่ติดนมแม่ และติดขวดนม และในนมมักจะมีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งการรับประทานส่วนผสมที่มีน้ำตาลค่อนข้างบ่อย จะส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดซึ่งส่งผลให้เกิดฟันผุตามมา ฉะนั้นหากผู้ปกครองไม่สามารถทำความสะอาดให้ลูกไ้ด้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง ลูกของคุณจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ง่าย

ฟันผุในระยะแรก มักจะไม่แสดงอาการออกมา ผู้ปกครองจึงไม่ทราบว่าลูกเรื่มมีฟันผุแล้ว จนกระทั่งรอยผุได้ลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟัน จึงส่งผลให้เด็กมีการติดเชื้อที่ฟันและมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรง ถ้าระยะในการติดเชื้อทิ้งระยะเป็นเวลานานเราจะสามารถเห็นการขึ้นของตุ่มหนองบริเวณเหงือกได้อย่างชัดเจน ฉะนั้น การรักษาฟันผุที่มีการรุกรามมาก จะมีวิธีการรักษาที่มักจะมีการฉีดยาชาเฉพาะที่ร่วมด้วย ซึ่งการรักษาอาจจะรวมไปถึงการถอนฟัน หรือ การรักษารากฟัน นอกจากขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็จะตามมาด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นจะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำฟันและพบทันตแพทย์ด้วย

การพบคุณหมอฟันทุก 6 เดือน เพื่อ ทำการตรวจช่องปากจึงเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันฟันผุ ซึ่งการป้องกันฟันผุเราสามารถป้องกันได้โดย การเคลือบฟลูออไรด์ หรือการเคลือบหลุมร่องฟัน หากคุณหมอพบว่ามีรอยผุตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคุณหมอก็สามารถแก้ไขปัญหาโดยการอุดฟันแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดเนื่องจากการรุกรามของฟันผุยังไม่ได้รุกรามไปมาก

คำถามที่พบบ่อย

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและหน้าที่ คืออะไร

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีหน้าที่เสมือนด่านหรือชั้นเคลือบเพื่อป้องกันฟันผุ โดยวัสดุชนิดนี้จะทำมาจากพลาสติกเคลือบแบบบางๆ ซึ่งมักจะเคลือบในส่วนของฟันในด้านบดเคี้ยวซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีพบฟันผุได้บ่อย เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่ายและบ่อย เนื่องจากเป็นด้านบดเคี้ยว โดยขั้นตอนของการเคลือบหลุมร่องฟันเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากและไม่เจ็บ และสามารถทำเสร็จภายในหนึ่งครั้ง โดยหมอฟันจะเป็นคนตัดสินใจในความเหมาะสมของการรักษา

ควรทำอย่างไรถ้ามีอาการฟัน บิ่น หัก หรือ ฟันหลุด

ถ้าเด็กมีอาการเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ฟันมีการแตก หัก หรือ บิ่น สิ่งที่ต้องทำคือควรไปพบทันตแพทย์ทันที แต่ถ้าในกรณีที่ฟันหลุดออกจากปาก ให้นำฟันไปพบทันตแพทย์เร็วที่สุด และควรเก็บให้สะอาด โดยเก็บไว้ในน้ำสะอาดหรือนมจนกว่าจะได้พบทันตแพทย์ เนื่องจากฟันดังกล่าวอาจจะสามารถใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิม ด้วยวิธีการปลูกถ่าย

ฟลูออไรด์คืออะไร

ฟลูออไรด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันฟันผุ ซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารเคลือบฟันซึ่งจะทำใ้ห้ฟันแข็งแรง โดยการเติมแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสที่ทำให้ฟันของเราแข็งแรงขึ้น

วิธีแปรงฟันที่ถูกต้องควรทำอย่างไร?

การแปรงฟันสำหรับเด็กควรเริ่มต้นตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้น หรือไม่ช้าไปกว่าฟันกรามน้ำนมขึ้น โดยผู้ปกครองควรเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสม ขนาดต้องพอเหมาะกับช่องปากสำหรับเด็ก หรือสามารถครอบคลุมฟันได้ประมาณ 2 ซี่ โดยแนะนำให้บีบยาสีฟันและแปรงฟันวันละสองครั้ง ตอนเช้า และ ก่อนเข้านอนโดยหลังจากแปรงเสร็จแล้วห้ามมีการรับประทานอะไรอีกเพิ่มเติม และควรเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ โดยเด็กอายุน้อยกว่าสามปีให้บีบยาสีฟันเป็นจุดพอเปียกหรือที่เรียกว่า smear และในส่วนเด็กอายุ 3 – 6 ปี ควรให้บีบยาสีฟันขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว หรือที่เรียกว่า pea-sized

ในการแปรงฟันให้เด็ก ผู้ปกครองควรจะเป็นคนที่จะทำการแปรงฟันให้ก่อน แต่หากเด็กสามารถเริ่มแปรงได้ตัวเองแล้ว ผู้ปกครองควรให้เด็กลองแปรงดูก่อนพร้อมจับมือช่วยสอนและให้คำแนะนำในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีดีทัศนคติที่ต่อการแปรงฟันและรักในการดูแลสุขภาพช่องปาก

การแปรงฟันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเด็กคือการแปรงแบบเทคนิคที่เรียกว่า Horizontal scrub คือการวางแปรงในแนวนอนประมาณสิบครั้งต่อตำแหน่ง และขยับเลื่อนแปรงไปยังบริเวณถัดไป โดยทำเป็นลำดับจากซ้ายไปขวา และต้องแปรงทั้งด้านนอกด้านใน และด้านบดเขี้ยวด้วย ต่อไปคือการทำความสะอาดลิ้นโดยให้เด็กแลบลิ้นออกมายาวๆ และแปรงลิ้นเบาๆ โดยลูบออกมาหลายๆครั้ง ท้ายที่สุดคือการใช้ ไหมขัดฟัน หรือ Dental floss ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันต่างซึ่งขั้นตอนที่ควรจะให้ผู้ปกครองเป็นคนทำจนกว่าเด็กจะสามารถเรียนรู้จนสามารถใช้ได้เอง

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย