การรักษารากฟัน

“ ดื่มน้ำเย็น แล้วเกิดอาการเสียวฟันแบบรุนแรง เป็นอาการที่เตือนว่า โพรงประสาทหรือคลองรากฟันได้เกิดการติดเชื้อ เสียหาย หรือถูกทำลายจนฟันซี่นั้นตายไป ”

การรักษาคลองรากฟัน คือ การซ่อมแซมและรักษาฟันที่เสียหายหรือติดเชื้ออย่างรุนแรง โดยไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้ง ขั้นตอนการรักษาจะประกอบด้วยการขูดเนื้อฟันส่วนที่เสียหายออก (ของโพรงประสาทและคลองรากฟัน) ทำความสะอาด และทำให้ปราศจากเชื้อก่อน จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและโพรงประสาทฟัน โดยใช้ กล้องจุลศัลยกรรม ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์สำหรับการรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการมองเห็นรากฟันซึ่งมีขนาดเล็กมาก

ทันตแพทย์ทางด้านรักษารากฟันเทียมจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือสูงมาก เพราะการทำงานของการรักษารากฟันจะมีขนาดเล็กใกล้เคียงระดับจุลภาคเลยทีเดียว สาเหตุทั่วไปที่ทำให้โพรงประสาทฟันเสียหายก็คือ ฟันแตก ฟันผุลึก การรักษาฟันซี่นั้นซ้ำหลายครั้ง หรือฟันได้รับบาดเจ็บ ถ้าเราไม่รักษาโดยนำเนื้อเยื้อภายในที่เสียหายหรือติดเชื้อออกให้หมด หรือได้รับการรักษาที่ช้าเกินไป ก็จะยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อทางโพรงประสาทมากขึ้นจนทำให้ฟันซี่นั้นตายไป

อาการที่บ่งบอกอาการเสียวฟัน
– เกิดอาการจี๊ดขึ้นสมอง หรือรู้สึกเสียวฟันมากเมื่อทานของร้อนและเย็น
– ปวดฟันขณะกัดฟันหรือเคี้ยวอาหาร
– มีฟันผุจำนวนมาก
– ฟันมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิม

ฟันผุยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกในฟันที่ได้รับการรักษาแล้ว เพราะฉะนั้นช่องปากและฟันควรได้รับการดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอ การพบทันตแพทย์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย