เพราะเรา คือ

BFC Dental ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI)

BFC Dental ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรได้รับรองอย่างเป็นทางการสำหรับมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) ในเดือนมีนาคม 2563 JCI เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพ การบริการ และความปลอดภัยของสถานพยาบาลทั่วโลก ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่ง BFC Dental เป็นคลินิกทันตกรรมลำดับที่ 3 และ 4 (สาขาบางนาและสาขาศรีนครินทร์) ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ยิ่งไปกว่านั้น BFC Dental เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ JCI Accreditation แบบ Networking Accreditation พร้อมกันทั้ง 2 สาขาอีกด้วย ทำให้ผู้เข้ารับการรักษามั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้าน ทันตกรรมรอบด้านเมื่อเข้ารับการรักษาที่ BFC Dental

Accreditation

Year 2013 – ISO 9001:2008 from UKAS & QAIC

Year 2015 – Customer Service Award from WhatClinic.com

Year 2016 – Global Patients’ CHOICE from Dental Departures

Year 2017 – GCR™ International Accreditation

Year 2020 – Joint Commission International (JCI Standard)

Year 2023 – JCI Re-accreditation

jci2

FACILITIES