0

ฟันบิ่น ฟันแตก มีปัญหาระยะยาวหรือไม่?

ฟันบิ่น ฟันแตก ปัญหาที่ใครหลายคนอาจละเลยเพราะการแสดงอาการอาจไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน หรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากนัก แต่ระวัง