ผ่าฟันคุด ระหว่างจัดฟันได้หรือไม่

ผ่าฟันคุด ตอนจัดฟัน ต้องทำยังไงดี?? ใครที่กำลังใส่เครื่องมือจัดฟันเหล็กอยู่ แต่เหมือนจะมีฟันคุดขึ้นมาแทรกแซง คำถามต่อมาคือ ฟันคุดซี่นั้นต้องถอนหรือผ่าทันทีหรือไม่ BFC Dental มีคำตอบมาให้ทุกคน

จัดฟันอยู่ ผ่าฟันคุด ได้ไหม

หากสังเกตว่ามีฟันคุดขึ้นขณะที่ใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่ ควรเข้าปรึกษาทันตแพทย์ถึงวิธีการรักษา ซึ่งถ้าฟันคุดมีลักษณะขึ้นพ้นเหงือกเป็นแนวตรงแล้วไม่เบียดกับฟันซี่ถัดมา บางกรณีทันตแพทย์อาจจะประเมินว่าไม่ต้องถอนหรือผ่าเพราะฟันซี่ที่สงสัยว่าจะเป็นฟันคุดนั้นสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้

ทำไมต้อง ผ่าฟันคุด

ลักษณะของฟันคุด คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามแนวปกติเหมือนฟันธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ หรือมีฟันซี่อื่นบดบังหรือขัดขวางอยู่ จึงทำให้ทิศทางการขึ้นของฟันขึ้นผิดธรรมชาติ ซึ่งการเกิดฟันคุดส่วนใหญ่เกิดจากขนาดขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน ซึ่งเมื่อเกิดฟันคุดแล้วจำเป็นต้องทำการถอนหรือผ่าออก เพื่อป้องกัน…

  • อาการเจ็บปวด การอักเสบ เมื่อมีฟันคุด ฟันซี่นั้นจะผลักและงอกให้พ้นแนวขากรรไกร แต่ก็ไม่สามารถขึ้นได้พ้นเหงือก และร่วมกับการเบียดกับฟันซี่ข้างๆ ที่ทำให้ฟันคุดไม่สามารถขึ้นได้เต็มที่ ทำให้ฟันอยู่ในลักษณะที่เบียดกัน ทำให้แรงเบียดนั้นไปกดทับเส้นประสาทของขากรรไกร ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด อีกทั้งเมื่อมีเศษอาหารเข้าไปติดบริเวณฟันคุด ทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เหงือกอักเสบ ปวดบวม เป็นหนอง
  • ป้องกันฟันซี่ข้างเคียงผุ จากแรงเบียดของฟันคุด ที่เกิดจากเศษอาหารติดซอกระหว่างฟันคุดและฟันซี่ข้างเคียง
  • ป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก เพราะฟันคุดจะทำให้กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นบางกว่าตำแหน่งอื่น หากได้รับความกระทบกระเทือน หรือได้รับอุบัติเหตุอย่างรุนแรง ก็จะมีความเสี่ยงทำให้ขากรรไกรหักได้
  • ให้ช่องว่างเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนที่ของฟัน สำหรับกรณีผู้ที่ต้องเข้ารับการจัดฟัน อาจจะต้องถอนหรือผ่าฟันคุดเพื่อให้มีช่องว่างให้ฟันซี่อื่นมีการเคลื่อนที่ได้ง่าย เป็นการป้องกันไม่ให้ฟันคุดเบียดกระทบกับฟันซี่อื่นให้เกิดการซ้อนเก

มีฟันคุดขณะจัดฟัน สามารถผ่าฟันคุดได้ไหม?

กรณีสำหรับคนที่กำลังจัดฟันอยู่ แต่สงสัยว่ากำลังจะมีฟันคุด เมื่อเข้าพบทันตแพทย์และลงความเห็นแล้วว่าต้องนำฟันคุดออกขณะจัดฟัน สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากมีคำถามต่อมาว่า ทำไมจึงไม่ได้ถอนหรือผ่าฟันคุดก่อนใส่อุปกรณ์จัดฟัน เนื่องจากในขณะนั้นทิศทางของฟันคุดอาจจะยังขึ้นไม่เต็มที่ หรือฟันคุดซี่นั้นอยู่ลึกมากและยังไม่เกิดการกีดขวางต่อการเคลื่อนที่ของฟัน เพราะฉะนั้นหากผู้ที่กำลังจัดฟันอยู่แล้วมีฟันคุดขึ้นและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการถอนหรือการผ่านั้น ดังนั้นโดยทั่วไป ฟันคุดสามารถผ่าออกได้ภายหลังติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้วโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ว่าจำเป็นต้องถอดอุปกรณ์จัดฟันชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าฟันคุดมีผลข้างเคียงกับฟันซี่ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาของทันตแพทย์สำหรับการผ่าฟันคุดของคนไข้แต่ละราย อาจเกิดขึ้นทั้งก่อนจัดฟัน ระหว่างจัดฟัน หรือหลังการจัดฟัน สามารถเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและทิศทางของฟันคุดว่ามีผลต่อการจัดฟันมากน้อยเพียงใดนั่นเอง

สำหรับใครที่สงสัยว่ากำลังจะมีฟันคุด หรือเริ่มมีอาการที่บ่งบอกของฟันคุด เพื่อป้องกันอาการเจ็บปวดที่จะตามมา รวมถึงส่งผลกระทบกับฟันซี่อื่นๆ สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำในการเข้ารับการรักษา ได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts