Mind Body Spirit Festival at Sydney, Australia

คลินิกทันตกรรม BFC Dental ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดบูทเปิดตัวคลินิกภายในงาน Mind Body Spirit Festival ณ. International Convention Centre ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย. 2562 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าสุขภาพที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 และได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีผู้จัดแสดงมากกว่า 200 บริษัท ในการจัดบูทเปิดตัวครั้งนี้ทาง BFC Dental มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการทางทันตกรรมของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในกลุ่มลูกค้าชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดหลักในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศของทาง BFC Dental มายาวนานกว่า 10 ปี

Recent Posts