0

ฟันตาย อันตรายที่นำไปสู่การสูญเสียฟัน

เมื่อสีฟันเปลี่ยน เข้มขึ้นเรื่อยๆ จนมีสีเทาหรือดำ นี่เป็นอาการหนึ่งของ ฟันตาย อันตรายร้ายแรงที่นำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด