0

รากเทียมอักเสบ เหมือนฟันของเราปกติได้ จริงหรือ?

รากเทียมอักเสบ มีโอกาสเป็นได้ไม่แพ้ฟันแท้ของเราได้ จริงหรือ? สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง เรามีคำตอบมาฝาก