0

แปรงลิ้น สำคัญกับช่องปากของเราอย่างไร

ทำไมต้อง แปรงลิ้น อาจมีหลายคนกำลังตั้งคำถาม แท้จริงแล้วการแปรงลิ้นถือเป็นขั้นตอนในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในขั้นตอนสุดท้ายหลังการทำความสะอาดฟันเสร็จ