0

การทำ รากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบ Digital

นวัตกรรมของรากเทียมสมัยนี้ได้ก้าวสู่ยุค Digital แล้ว โดยเราสามารถออกแบบรูปแบบของฟัน และรอยยิ้มผ่าน Software โดยใช้เครื่อง Intraoral Scanner