0

การ พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม ด้วยระบบดิจิทัล

พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม คือหนึ่งในขั้นตอนการทำรากเทียมที่พัฒนาขึ้นในระบบด้านทันตกรรม โดยสมัยนี้การทำรากเทียมเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาที่ได้รับความนิยม

0

สแกน ครอบฟันบนรากเทียม ด้วยระบบ Digital รวดเร็ว เสร็จภายใน 5 นาที

การใส่ ครอบฟันบนรากเทียม ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่หายไปหลังการฝังรากเทียม แต่ก่อนที่จะใส่ครอบฟันได้นั้นต้องผ่านกระบวนการพิมพ์ปากก่อน