ยิ้มเห็น เหงือกเยอะ (GUMMY SMILE) เกิดจากอะไร? แก้ไขได้อย่างไร?

ยิ้มเห็น เหงือกเยอะ เป็นความผิดปกติที่ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินด้านเหงือก ตรวจใบหน้า ตรวจการยิ้ม ตรวจสภาพฟัน เหงือกและกระดูก รวมไปถึงการเอกซเรย์ฟัน ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเหงือกวินิจฉัยพร้อมให้การรักษาที่เหมาะสมเพื่อสร้างรอยยิ้มสวยมั่นใจ และลดยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะเล่าถึงสาเหตุที่ยิ้มเหงือกมาก วิธีการรักษา และกรณีเคสตัวอย่างยิ้มเห็นเหงือกเยอะแล้วได้รับการตัดแต่งกระดูกและเหงือกที่คลุมตัวฟันออก

การยิ้มเห็นเหงือกที่มากผิดปกติ (Excessive Gingival Display or Gummy Smile) เกิดจากสาเหตุใดบ้าง?

 • กระดูกและเหงือกที่คลุมบริเวณฟันหน้าบนงอกเกินไปหรือหนามากไป
 • ฟันงอกออกมาจากเหงือกน้อยไปจึงทำให้เห็นตัวฟันสั้น
 • กระดูกขากรรไกรบนบริเวณฟันหน้าเคลื่อนลงลงต่ำมาก
 • กระดูกขากรรไกรบนที่ยื่นออกมาด้านหน้ามากเกินไป
 • กล้ามเนื้อริมฝีปากบนยกตัวสูงมากไปขณะยิ้ม
 • การรับประทานยาที่ทำให้เหงือกบวมโตจนคลุมตัวฟัน
 • สาเหตุร่วมกันหลายปัจจัย เป็นต้น

วิธีการรักษาสภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ

 1. ตัดแต่งเหงือกที่คลุมตัวฟันออก
 2. ตัดแต่งกระดูกและเหงือกที่คลุมตัวฟันออก
 3. การจัดฟัน
 4. เย็บริมฝีปากบนเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของริมฝีปากบน
 5. ทำการผ่าตัดใหญ่เพื่อเคลื่อนกระดูกขากรรไกรบนร่วมกับการจัดฟัน
 6. จัดฟันร่วมกับการตัดแต่งเหงือกและกระดูกที่คลุมตัวฟันออก

การดูแลรักษาตัวก่อนและหลังการผ่าตัด

 • หลังผ่าตัดจะได้รับยาฆ่าเชื้อ แก้อักเสบ และยาแก้ปวดหลังจากนั้นจะทำการนัดเพื่อดูอาการพร้อมตัดไหมหลังผ่าตัด 7-14 วัน
 • งดแปรงฟันในบริเวณที่ตัดแต่งกระดูกและเหงือกส่วนบริเวณอื่นสามารถแปรงฟันได้ตามปกติ โดยจำเป็นต้องใช้น้ำยาบ้วนปากในระยะเวลาที่ไม่ได้แปรงฟัน
 • สามารถทานอาหารได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
 • อาจมีเลือดซึมออกจากแผลเล็กน้อยและมีอาการบวมสูงสุดในวันที่ 3 หลังการผ่าตัด
 • ประคบน้ำแข็งด้านนอกบริเวณที่บวมในวันที่ 1-2 หลังจากนั้นถ้ายังมีอาการบวมอยู่ให้ประคบร้อนจนหายบวมไม่เกิน 4 วัน

ตัวอย่างการรักษาก่อน-หลังผลงานโดย ทพญ. พิราภรณ์  วิเชียรโรจน์

ตัวอย่างเคสการรักษาการตกแต่งเหงือกและกระดูกเพื่อแก้ไขการยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ

ตัวอย่างเคสที่ 1

ตัวอย่างเคสที่ 2

ตัวอย่างเคสที่ 3

ตัวอย่างเคสที่ 4

ตัวอย่างเคสที่ 5

ตัวอย่างเคสที่ 6

ตัวอย่างเคสที่ 7

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างเคสที่ 8

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างเคสที่ 9

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างเคสที่ 10

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างเคสที่ 11

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างเคสที่ 12

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างเคสการรักษาสำหรับการจัดฟันร่วมกับตกแต่งเหงือกและกระดูกเพื่อแก้ไขการยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติผลงานโดย ทพญ. พิราภรณ์  วิเชียรโรจน์ และทันตแพทย์จัดฟัน

เหงือกเยอะ

ตัวอย่างกรณีรักษาโดยการเย็บริมฝีปากเพื่อจำกัดการยิ้มให้ลดลงเหงือกเยอะ

บทความโดย ทันตแพทย์พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์

Recommended Posts