อายุมีผลกับการจัดฟัน หรือไม่

อายุมีผลกับการจัดฟัน แค่ไหนกัน? เนื่องจากคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องของอายุกับการจัดฟันมากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้หลังจากการจัดฟัน

อายุเยอะแล้ว ไม่เหมาะกับสีสันของยางดึงฟันน่ารักๆ หรอก

จากการค้นคว้าข้อมูลมากมาย หลายๆ คนจะคิดว่าช่วงอายุที่เหมาะกับการจัดฟันควรอยู่ในช่วงอายุยังน้อยไปถึงวัยรุ่นจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ในความจริงแล้วนั้นคนที่ค่อนข้างมีอายุเยอะก็สามารถมีฟันเรียงตัวสวยงาม บดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น ด้วยการจัดฟันเช่นกัน

อีกหนึ่งทางเลือกที่ อายุจะไม่มีผลกับการจัดฟัน ด้วยการจัดฟันใส

ปัจจุบันมีอุปกรณ์จัดฟันหลายประเภทหลายรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์และเป็นทางเลือกให้ตรงความต้องการของคนมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ อุปกรณ์จัดฟันใส นั่นเอง และแน่นอนว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่อายุมากและมีความต้องการจะจัดฟันแต่ไม่สะดวกใส่เหล็กจัดฟัน แล้วการใส่อุปกรณ์จัดฟันใสให้มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของฟันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่?

อายุมีผลกับการจัดฟัน

BFC Dental ขอยกตัวอย่างจากการศึกษาของ Justin R. Chisari ET Al. 2014 American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics มาทำการทดลองโดยการนำ 3 ปัจจัย ว่าปัจจัยใดส่งผลให้การเคลื่อนที่ของฟันจากการใส่อุปกรณ์จัดฟันใสเป็นไปในทางที่ดีมากที่สุด โดยมีปัจจัย ดังนี้

  • Compliance – วินัยในการใส่เครื่องมือ
  • Age – อายุ
  • Sex – เพศ

โดยผลการทดลองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การมีวินัยในการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส เนื่องจากการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส จะมีระยะเวลาในการใส่อุปกรณ์ขั้นต่ำ 20 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้วางแผนเพื่อนให้ฟันเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์จัดฟันใสให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด

เพราะฉะนั้น อาจเป็นคำตอบคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆ คนได้แล้วว่าการจัดฟันใสที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มีผลต่อการรักษาเลย สิ่งที่ควรคำนึงถึงกับการจัดฟันนั่นคือวินัยที่มีต่อตนเองในการใส่เครื่องมือมากกว่า ไม่ว่าจะช่วงอายุเท่าใด หรือเพศใด หากขาดวินัย ก็ไม่สามารถทำให้ฟันสามารถเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่วางแผนไว้ได้ นั่นหมายถึงจะส่งผลให้มีระยะเวลาในการรักษาเพิ่มขึ้นกว่าปกติที่ได้มีการวางแผนไว้ด้วย

Recommended Posts