ClearSmile จัดฟันใส เหมาะสำหรับผู้ที่ฟันมีปัญหาน้อยจริงหรือ?

หากพูดถึงการ จัดฟันใส ClearSmile ด้วยความเข้าใจแบบเก่าอาจจะมองว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียงตัวของฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านทันตกรรมนั้นออกแบบมาเพื่อรองรับการรักษาที่ครอบคลุมกับฟันของคนไข้ที่มีลักษณะผิดปกติ ซึ่งเป็นคำตอบได้ว่า การจัดฟันใส ClearSmile นั้นสามารถทำได้กับคนไข้ที่มีการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคและอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์ทุกขั้นตอนนั่นเองด้วยจุดประสงค์หลักของอุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile คือแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ ซึ่งไม่แตกต่างจากจัดฟันโลหะหรือการจัดฟันในรูปแบบอื่นๆ มากนัก ซึ่งความแตกต่างในหลักการทำงานคือการจัดฟันใส ClearSmile จะมีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายปุ่ม หรือเรียกว่า Attachment โดยจะทำหน้าที่เคลื่อนฟันในแต่ละซี่ และอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นพลาสติกใสที่มีชื่อเรียกว่า Polyurethane  ซึ่งวัสดุจะมีความยืดหยุ่น แข็งแรง และทำหน้าที่ค่อยๆ ส่งแรงเพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยตัวอุปกรณ์จะมีทั้งหมด 4 ระดับ คือ Soft Medium Hard และ Extra โดยมี Step การรักษาอยู่ที่ 1 Step ต่อหนึ่งเดือนเพื่อช่วยในเรื่องการปรับตัวเมื่อใส่ชิ้นงาน

การจัดฟันใส ClearSmile อย่างที่กล่าวไว้ว่าสามารถทำได้ทั้งผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันทั้งมากและน้อย แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา คือ

  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟันน้อย คือ ผู้ที่มีฟันซ้อน ฟันเก ฟันยื่น ไม่มาก หรือผู้ที่มีฟันล้มจากการจัดฟันครั้งแรกที่มีสาเหตุเกิดจากการไม่ใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งผู้ที่มีปัญหาในลักษณะนี้อาจจะมีการรักษาโดยที่ไม่ต้องถอนฟันหรือถอนก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ ซึ่งจะมีระยะเวลาในการจัดฟันอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน ถึง 1 ปี
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟันมาก คือ ผู้ที่มีฟันซ้อน ฟันเก ฟันยื่น เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหงือกและขากรรไกรร่วมด้วย ซึ่งผู้ที่มีปัญหาในลักษณะนี้จะมีการรักษาที่ต้องใช้เทคนิคอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น หากผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกรก็จะต้องรักษาในเรื่องของขากรรไกรที่ผิดปกติก่อนเข้ารับการรักษาการจัดฟันต่อไป โดยจะมีระยะเวลาในการรักษา 1 ปีขึ้นไปและในบางกรณีอาจจะมีการใช้เทคนิคการถอยฟันแทนการถอนฟันก็ทำได้เช่นกัน

ถึงแม้ว่าการรักษา การแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่มีปัญหาด้วยการจัดฟันใส เป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน แต่สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจัดฟันนอกจากต้องสำรวจตนเองว่าฟันของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจัดฟันหรือไม่ ยังต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของตนเองด้วยเช่นกันว่าต้องการจัดฟันเพราะอะไร เนื่องจากการจัดฟันนั้นมีข้อดีอยู่มากก็จริงเพราะการจัดฟันส่งผลให้สุขภาพของฟันเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็สามารถให้โทษได้เช่นกันหากขาดการดูแลรักษาและมีวินัยระหว่างการจัดฟันและหลังการจัดฟันที่ถูกต้อง

 

Recommended Posts