ถอนฟัน และใส่รากเทียม 4 ตัว ภายใน 1 ชม. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

คนไข้ที่ต้อง ถอนฟัน โดยเพราะมีปัญฟันโยกหลายซี่ อาจจะมีความกลัวที่จะต้องเข้ารับการรักษาเพื่อทดแทนฟันโดยใช้วิธีการใส่รากเทียม โดยมีความรู้สึกว่าเพียงถอนฟันก็เจ็บอยู่แล้วหากต้องใส่รากเทียมก็คงเพิ่มความเจ็บปวดไปอีกแน่ๆ

ใส่รากเทียมทันทีหลัง ถอนฟัน สามารถทำได้จริงด้วยระบบ Digital Guide

BFC Dental ขอยกตัวอย่างเคสคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ด้วยปัญหาฟันบนโยกหลายซี่ ซึ่งหลังจากที่ทันตแพทย์ได้ประเมินและวินิจฉัยถึงวางแผนการรักษาคนไข้ในเคสนี้สรุปได้ว่า ต้องถอนฟันและใส่รากเทียมจำนวน 4 ตัว และใส่สะพานฟันจำนวน 8 ซี่ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Digital Guide ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้น ใช้ระยะเวลาน้อยลง คนไข้มีอาการเจ็บปวดน้อย

ถอนฟัน

ด้วยตำแหน่งที่คนไข้จะต้องใส่รากเทียมต้องอาศัยความแม่นยำและความชำนาญจากทันตแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นเคสที่ต้องใช้วิธีและการวางแผนการรักษามาเป็นอย่างดี เนื่องจากจะต้องใช้วิธีในการฝังรากเทียมจำนวน 4 ซี่หลังการถอนฟันทันทีให้สามารถยึดได้นั้นต้องอยู่ที่ตำแหน่งกระดูกใต้เหงือก ดังนั้น การใช้เทคนิค Digital Guide จะสามารถทำให้ทันตแพทย์รวมถึงคนไข้สามารถเห็นภาพในการวางตำแหน่งการใส่รากเทียมในแต่ละซี่ได้ชัดเจนขึ้นก่อนการใส่รากเทียมจริง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในตำแหน่งที่ใส่รากเทียม รวดเร็ว และคนไข้มีอาการบาดเจ็บน้อยลงเนื่องจากไม่ต้องเปิดเหงือกเพื่อฝังรากเทียมแต่ใช้ Digital Guide หรือไกด์ผ่าตัด 3 มิติเข้ามาช่วยในการรักษานั่นเอง

เมื่อใส่รากฟันเทียมเสร็จเรียบร้อย ทันตแพทย์ได้ทำการใส่สะพานฟันจำนวน 8 ซี่ โดยมีชื่อวัสดุที่เรียกว่า Zirconia ที่มีคุณสมบัติในความแข็งแรงสูง และคนไข้สามารถเลือกสีฟันได้เหมือนสีฟันธรรมชาติ

ถอนฟัน

การทดแทนฟันที่สูญเสียไปแม้จะต้องถอนฟันและใส่รากเทียมเลย อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด สำหรับเคสการรักษาเคสนี้ หลังการผ่าตัดคนไข้ไม่มีอาการเจ็บปวดเหมือนการผ่าตัดฝังรากเทียมในอดีต เนื่องจากการผ่าตัดใส่รากเทียมไม่ได้มีการเปิดแผลขนาดใหญ่ จะมีลักษณะเหมือนแผลถอนฟันเท่านั้น ซึ่งการรักษาด้วยการใส่รากเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไข้ที่สูญเสียฟันจำนวนหลายซี่และมีความต้องการทดแทนฟันทันที คนไข้ก็สามารถมีฟันพร้อมใช้งานได้ทันทีและระยะยาว โดยการรักษาสำหรับเคสนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

Recommended Posts