การ ทำรากเทียมทั้งปาก แบบแผลขนาดเล็กด้วย Digital Guide ภายในหนึ่งชั่วโมง

การ ทำรากเทียมทั้งปาก เป็นหนึ่งในการรักษาที่ได้รับการยอมรับในการบูรณะช่องปากในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันหนึ่งซี่หรือหลายซี่พร้อมกัน ซึ่งจริงๆแล้วการทำรากเทียมสามารถช่วยทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอย่างมากแต่ว่าหลายครั้งคนไข้หลายคนมักจะกลัวกับการผ่าตัดรากเทียม เพราะให้ความรู้สึกเปรียบเสมือนการผ่าตัดเล็กเพราะขั้นตอนการทำจะต้องมีการเปิดแผลหรือเปิดเหงือกในลักษณะใหญ่ก่อนที่จะทำการฝังรากเทียมลงไปได้ และหลังจากนั้นต้องมีการเย็บแผลหลังจากการผ่าตัดใส่รากเทียม ซึ่งหลังจากการผ่าตัดคนไข้อาจจะมีอาการบวมหรือปวดใน 36-48 ชั่วโมงแรกหลังทำการผ่าตัดฝังรากเทียมไป

ทำรากเทียมทั้งปาก

แต่ว่าการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมสมัยนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาช่วยให้เราสามารถทำการผ่าตัดรากเทียมโดยไม่ต้องมีการเปิดเหงือกโดยการใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยเป็นตัวคำนวณตำแหน่งที่ควรจะฝังรากเทียม ซึ่งจะทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ รวดเร็ว และช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วมากยิ่งขึ้น

ทำรากเทียมทั้งปาก

จากภาพเป็นตัวอย่างจากภาพในซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวางแผนตำแหน่งการฝังรากเทียม โดยหลังจากที่ได้ทำการวางแผนใน ซอฟต์แวร์เสร็จแล้วจึงจะทำการพิมพ์ชิ้นงานที่จะระบุตำแหน่งของรากเทียมที่เราจะนำมาใช้ในการผ่าตัดซึ่งเรียกว่า Digital Guide หรือ Surgical Guide

ทำรากเทียมทั้งปาก

หลังจากนั้นเราจะนำ Digital Guide มาใส่ในปากคนไข้และเริ่มขั้นตอนการฝังรากเทียมโดยทำการเจาะรากเทียมตามช่องหรือตำแหน่งที่ได้ถูกออกแบบไว้

 

เราสามารถเห็นได้ชัดเจนจากรูป Figure 3 และ Figure 4 ว่าแผลของการทำรากเทียมจะมีขนาดเล็กและจะมีแผลในตำแหน่งที่เราใส่รากเทียมเท่านั้น นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ใส่รากเทียมก็จะมีความแม่นยำและเป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้ตั้งแต่แรก

ซึ่งถ้าเรานำการผ่าตัดแบบทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบกันระหว่างการผ่าตัดแบบปกติและการผ่าตัดแบบมี Digital Guide มาช่วยในการรักษาตามภาพด้านล่าง จะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการผ่าตัดแบบ Digital Guide (Figure 2) แผลจะมีขนาดเล็กกว่า และไม่ต้องมีการเย็บแผลเหมือนการผ่าตัดแบบปกติที่ต้องเปิดเหงือกอีกด้วย ซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดหรือบรรเทาอาการข้างเคียงหลังจากการผ่าตัด และทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทำรากเทียมทั้งปาก

 

 

 

 

Recommended Posts