สูญเสียฟันหลายซี่ คืนความมั่นใจได้ทุกวัยด้วยการทำรากฟันเทียมทั้งปาก

การที่ สูญเสียฟันหลายซี่ หากมองถึงการแก้ไขได้วิธีแรกนั่นก็คือ ต้องใส่ฟันปลอมทั้งปากแน่นอน แต่สำหรับบางคนอาจจะเคยใส่ฟันปลอมแล้วก็ยังมีความรู้สึกไม่คุ้นชินเพราะมีปัญหาตามมาเช่น ฟันปลอมหลวมหรือแน่นไป ทำให้รู้สึกว่าการใส่ฟันปลอมเป็นปัญหาในการทดแทนฟันที่เสียไป

ในกรณีผู้ที่สูญเสียฟันหลายซี่ ก็ยังมีวิธีการรักษาอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักจะประสบปัญหาการสูญเสียฟันหลายซี่ด้วยปัจจัยของอายุที่มากขึ้น นั่นก็คือ การทำรากเทียมทั้งปาก ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของการทำฟันปลอมแบบยึดติดแน่น ต่างจากการทำฟันปลอมแบบถอดออกได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ค่อนข้างตอบโจทย์ไม่เพียงแต่ลดความรำคาญหากต้องใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใส่ฟันให้กับผู้ที่เข้ารับการรักษา เพื่อให้มีฟันที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนการใช้ฟันธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการดึงบุคลิกภาพและความมั่นใจกลับมาสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ในระยะเวลานานให้กับตัวเองด้วย และประโยชน์สูงสุดของการใส่รากเทียมคือการช่วยเสริมสร้างสุขภาพภายในช่องปากเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

สูญเสียฟันหลายซี่

ซึ่งการใส่รากเทียมของผู้ที่สูญเสียฟันหลายซี่ ไม่ว่าจะเป็นฟันบนหรือฟันล่าง ด้วยขั้นตอนและกระบวนการรักษานั้น ต้องใช้ความชำนาญและความละเอียดในการวางแผนการรักษาอย่างเป็นระบบในการผลิตฟันชุดใหม่เมื่อเทียบกับการใส่รากฟันเพียง 1 – 2 ซี่ จึงจำเป็นต้องใช้ความชำนาญจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก โดยจะมีหลายปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึง คือ

1. สภาพฐานกระดูกที่คนไข้สามารถใส่ฟันได้ เนื่องจากทันตแพทย์ต้องประเมินว่าคนไข้มีฐานจำนวนกระดูกที่สามารถใส่ฟันได้จำนวนกี่ซี่ และควรใช้จำนวนรากเทียมกี่ตัวเพื่อรองรับให้ฟันชุดใหม่มีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับกับการใช้งานในระยะเวลานานกว่า 10 ปี

สูญเสียฟันหลายซี่

2. คนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปลูกกระดูกหรือไม่ และมีตำแหน่งใดบ้าง ในกรณีที่คนไข้มีจำนวนกระดูกที่ไม่เพียงพอ ก็จำเป็นที่ต้องเข้ารับการปลูกกระดูกก่อนเพื่อสร้างความหนาและสูงเพื่อให้ฐานกระดูกมีปริมาณเพียงพอสำหรับรองรับรากเทียมและฟันชุดใหม่ รวมถึงการยึดเกาะที่มั่นคงพอในการใส่รากเทียมได้ในระยะยาว

3. ออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะกับรูปหน้า การทำรากเทียมทั้งปากในกรณีผู้ที่สูญเสียฟันหลายซี่ ทันตแพทย์ไม่ได้คำนึงแค่เพียงการใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันแท้ที่เสียไปเท่านั้น เพราะการเรียงตัวของฟันและขนาดของฟัน รวมถึงแนวฟันก็มีความสำคัญที่แสดงออกถึงรอยยิ้มที่คนไข้จะได้รับเช่นกัน โดยทันแพทย์จะสามารถออกแบบรอยยิ้มใหม่ที่สวยงามให้เข้ากับรูปหน้าของคนไข้โดยใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่ออกมาก่อนการใส่ฟันจริง โดยจะคำนึงถึงการสร้างแนวฟันและความสูงที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งจะทำให้รอยยิ้มของคนไข้ดูดี ดูอ่อนกว่าวัยได้เช่นกัน

4. การใส่ฟันชั่วคราว คนไข้อาจเป็นกังวลหากต้องสูญเสียฟันและต้องปล่อยให้ฟันโล่งหรือฟันหลอเป็นระยะเวลานานด้วยความเข้าใจว่า การทำรากเทียมนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถใส่ฟันได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีด้านทันตกรรมในปัจจุบันร่วมกับความชำนาญของทันตแพทย์ ทำให้คนไข้สามารถใส่ฟันชั่วคราวแบบยึดติดแน่นหลังการทำรากเทียมเพียงแค่ 3 – 7 วันเท่านั้น ก่อนการใส่ฟันจริงอีกครั้งนั่นเอง

 

สูญเสียฟันหลายซี่

ด้วยความเข้าใจเดิมหากใครกำลังลังเลกับการทำรากเทียมว่าจะเหมาะกับตนเองหรือคนที่คุณรักหรือเปล่า ยิ่งด้วยมีข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุว่าการทำรากเทียมอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่ที่จริงแล้วผู้ที่สูญเสียฟันหลายซี่ส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องการรักษาปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการทำรากเทียมเพื่อให้มีฟันที่สามารถใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ

หากทราบแล้วว่าตนเองหรือคนที่รักอยู่ในเกณฑ์และต้องการเข้ารับการรักษาเพื่อทดแทนฟันแท้ที่เสียไปเพราะประสบปัญหาสูญเสียฟันแท้หลายซี่ สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเลยคือการเข้าปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำรากเทียม เพื่อทำความเข้าใจและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับอาการของตนเองที่ถูกต้อง เพื่อให้มีผลในการรักษา รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีขึ้น เพราะรอยยิ้มที่สวยงามมักมาพร้อมกับความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพภายในช่องปากที่ดีเมื่อมีฟันชุดใหม่ที่พร้อมใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิม

Recommended Posts