0

ทำรากเทียม แต่ กระดูกไม่พอ มีวิธีการปลูกกระดูกอย่างไร?

ผู้ที่ต้องการทำรากเทียมแต่มีปริมาณ กระดูกไม่พอ จะสามารถทำรากเทียมได้หรือไม่ BFC Dental มีคำตอบมาให้ รวมถึงวิธีการปลูกกระดูกในเคสสำหรับผู้ที่สูญเสียฟัน