0

รากเทียมเร็ว หรือ Replicate ต่างจากการทำรากเทียมปกติอย่างไร?

รากเทียมเร็ว หรือ Replicate จากประเทศเยอรมนี สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ ฟันผุเรื้อรัง ทางเลือกใหม่ที่ BFC Dental จะมาแนะนำให้รู้จัก