0

รีเทนเนอร์ สำคัญอย่างไร สำหรับคนจัดฟัน

รีเทนเนอร์ (Retainer) เครื่องมือคงสภาพฟันที่จะช่วยยึดตำแหน่งฟันให้หยุดอยู่กับที่หลังถอดอุปกรณ์จัดฟัน ลดโอกาสฟันล้ม ฟันเก หรือฟันเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม