ฟันหน้าบนยื่น กลับมาเรียงตัวสวยได้ ไม่ต้องถอนฟัน ด้วยจัดฟันใส ClearSmile

ฟันหน้าบนยื่น หรือเรียกให้เข้าใจได้ว่า ฟันเหยิน คือ ภาวะที่ฟันหน้าด้านบนยื่นหรือครอบปิดฟันหน้าด้านล่าง  ซึ่งเป็นความผิดปกติของรูปฟันที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม หรือกระดูกของกะโหลกศีรษะ และการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ

จัดฟันเพื่อแก้ไข ฟันหน้าบนยื่น แต่ไม่อยากถอนฟัน สามารถทำได้ไหม 

BFC Dental ขอยกตัวอย่างเคสคนไข้ที่มีปัญหาฟันหน้าบนยื่น และมีความรู้สึกว่าฟันมีการเรียงตัวที่ไม่สวยงาม และมีความประสงค์ว่าจะจัดฟัน แต่ไม่ต้องการถอนฟัน ทันตแพทย์จึงได้ประเมินและว่าแผนการรักษาโดยจะใช้อุปกรณ์จัดฟันใส ร่วมกับเทคนิค Interproximal Reduction (IPR) หรือที่เรียกว่าเทคนิคการกรอฟัน ซึ่งคนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้เทคนิคกรอฟันได้ เนื่องจากฟันซี่ที่ต้องทำการกรอนั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ไม่มีฟันผุหรือติดเชื้อด้วยปัญหาอื่น โดยทันตแพทย์จะทำการกรอฟันซี่ด้านในเพื่อให้เกิดช่องว่าง แทนการถอนฟันเปิดระยะให้ฟันหน้าบนที่ยื่นอยู่ได้เคลื่อนตัวถอยกลับมาด้านหลังเพื่อให้ฟันมีการเรียงตัวที่สวยงามอีกด้วย

เทคนิค IPR หรือการกรอฟัน จะทำให้ฟันมีการเคลื่อนตัวแบบ Retroclination คือ ฟันกรามบนจะมีการเคลื่อนที่มาด้านหน้า และ Retraction คือ การถอยฟันหน้าให้โค้งตามริมฝีปาก ซึ่งเป็นการแก้ไขรูปปากที่มีลักษณะอูมหรือยื่นจากการที่คนไข้มีภาวะฟันยื่น ทำให้คนไข้ไม่สามารถปิดปากได้สนิท

ฟันหน้าบนยื่น

ใส่อุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile หลังจากกรอฟัน เพื่อให้ฟันเรียงสวย

หลังจากที่เปิดระยะช่องว่างด้วยการใช้เทคนิค IPR เรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จึงเริ่มให้คนไข้ใส่อุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเรียงตัวของฟัน โดยใช้อุปกรณ์ในการช่วยถอยฟันหน้าให้เคลื่อนที่เข้าไปหาช่องว่างที่ได้ทำการเปิดพื้นที่ไว้นั่นเอง

หลังจากที่คนไข้ได้จัดฟันโดยใช้อุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile ร่วมกับการใช้เทคนิค IPR หรือการกรอฟัน ก็สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ว่าคนไข้มีการเรียงตัวของฟันที่มีความสวยงามมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาฟันหน้าบนยื่นได้เช่นกัน โดยไม่ต้องทำการถอนฟันเลย

Recommended Posts