เหงือกยุบ กระดูกน้อย ทำรากเทียมได้หรือไม่?

หากคนไข้ต้องการ ทำรากเทียมฟันหน้า แต่ยังอยู่ในภาวะ เหงือกยุบ กระดูกน้อย สำหรับใครที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอาจจะมีคำถามว่ายังสามารถทำรากเทียมได้หรือไม่ และจะทำอย่างไรให้ฟันกลับมาสวยเหมือนฟันธรรมชาติหนึ่งในปัญหาที่เรามักจะพบกันส่วนใหญ่หลักจากคนไข้สูญเสียฟันไปในระยะเวลานานๆ ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ ฟันผุ หรือฟันอยู่ในภาวะติดเชื้อ ทำให้สูญเสียฟันซี่นั้นไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการละลายตัวของกระดูกและส่งผลให้เหงือกมีการยุบตัวตามรูปด้านซ้าย เพราะฉะนั้นเคสที่เรากำลังจะกล่าวถึงในกรณีแบบนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งในกรณีเคสเช่นนี้จะต้องใช้เทคนิคอื่นๆ ในการรักษาร่วมด้วย เช่น การเติมกระดูก (GBR) เพื่อให้ร่างกายได้สร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่เหงือกยุบไป ให้มีการบูรณะใหม่ให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติข้างเคียงมากที่สุด

เหงือกยุบ

ส่วนสำคัญในการทำรากฟันเทียมในฟันหน้าอีกอย่างหนึ่งคือการทำครอบฟันให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยวัสดุที่ BFC Dental เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ Porcelain Fused to Zirconia (PFZ) ซึ่งตัววัสดุนี้จะประกอบวัสดุสองรูปแบบด้วยกัน หนึ่งคือ Zirconia ที่จะมีการกลึงและใช้เป็น Substructure ผิวด้านในและใช้ในด้านที่ฟันซบกัน เนื่องจากคุณสมบัติของ Zirconia มีความแข็งแรงสูงแต่ข้อเสียคือ จะไม่ค่อยมีความโปร่งแสงเหมือนฟันธรรมชาติ ดังนั้นจะใช้วัสดุ Porcelain ในการเคลือบผิวด้านนอกและด้านหน้า (Labial) ของฟัน เพราะด้วยตัว Porcelain เองมีความโปร่งแสงสูงและมีลักษณะคล้ายกับฟันธรรมชาติมากกว่า ทำให้เราสามารถได้ความสวยงามของฟันใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด แต่ความแข็งแรงจะไม่เท่า Zirconia นั่นเอง

เพราะฉะนั้นการทำรากเทียมกับฟันหน้าสิ่งที่เราต้องคำนึงนอกจากในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจำวัน (Function) คือ Esthetic หรือความสวยงามบริเวณทั้งเหงือกและครอบฟันด้วยเช่นกัน โดยจุดประสงค์คือให้ฟันที่ทำขึ้นมาใหม่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติและเพื่อความสวยงามให้ได้มากที่สุด

Recommended Posts