ฟันโยกทั้งปาก กู้ให้ฟันกลับมาคืนสวยด้วยการ ทำรากเทียมทั้งปาก

ถ้า ฟันโยกทั้งปาก สามารถแก้ไขเพื่อกู้ฟันสวยให้กลับคืนมาได้ด้วยวิธีใด เราลองมาหาคำตอบไปพร้อมกับคนไข้รายนี้ที่เข้ารับการรักษาอาการฟันโยกทั้งปากและต้องการกลับมามีฟันที่เรียงสวยอีกครั้งกัน

ฟันโยกทั้งปาก โอกาสที่จะสูญเสียฟันแท้ไปนั้นมีมากน้อยแค่ไหน และขึ้นอยู่กับอะไร

เมื่อปัญหาฟันโยกมาเยือนที่สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ที่แน่ๆ การที่เกิดฟันโยกถือเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งฟันและเหงือก ซึ่งอาการฟันโยกในที่นี้ที่เกิดกับวัยผู้ใหญ่ควรรีบพบทันตแพทย์ทันที เพื่อประเมินอาการว่าสามารถรักษา แก้ไข หรือทดแทนฟันที่มีอาการโยกให้กลับคืนมาใหม่ได้หรือไม่

ฟันโยกทั้งปาก

จากเคสคนไข้รายนี้เข้าพบทันตแพทย์เนื่องจากมีฟันโยกทั้งปาก และต้องการเข้ารับการรักษา เนื่องจากคนไข้มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอาหารร่วมด้วย ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้เป็นอย่างมาก อีกทั้งคนไข้รายนี้ รวมถึงคนไข้รายอื่นๆ อาจมีความเข้าใจว่าถ้าต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่รากเทียม ต้องเป็นวิธีการรักษาเฉพาะผู้ที่ไม่มีฟันเลย แต่ความเป็นจริงแล้วการรักษาด้วยการทำรากเทียมทั้งปากนั้นสามารถทำได้ไม่ใช่เพียงเฉพาะผู้ที่ไม่มีฟัน แต่ยังสามารถทำกับคนไข้ในกรณีที่มีฟันอยู่ครบแต่ฟันไม่สามารถใช้งานได้ ดังเช่นกรณีของคนไข้รายนี้ที่เข้าพบทันตแพทย์ BFC

ฟันโยกทั้งปาก

หลังจากที่ทันตแพทย์ได้ทำการประเมินเพื่อทำการรักษาให้คนไข้แล้ว ทันตแพทย์ได้เลือกวิธีการรักษาและวางแผนด้วยการทำรากเทียมทั้งปาก โดยคนไข้ต้องทำการถอนฟันทั้งหมด 20 กว่าซี่ ซึ่งมีอาการโยกทั้งปากที่ไม่สามารถรักษาให้ฟันแท้คงอยู่ได้ และต้องทำการใส่รากเทียมทันที โดยใส่รากเทียมบน จำนวน 4 ตัว และรากเทียมล่าง จำนวน 4 ตัว พร้อมกับการใส่สะพานฟันชั่วคราวภายใน 7 วัน หลังจากนั้นทันตแพทย์ได้ทำการนัดคนไข้เป็นตรวจสอบรากฟันเป็นระยะเพื่อทำการนัดใส่ฟันปลอมยึดติดแน่นในลำดับต่อไป ซึ่งจะเห็นได้จากภาพประกอบว่าคนไข้สามารถกู้ฟันสวย และมีรอยยิ้มที่มั่นใจกลับมาได้ และมีฟันที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวได้ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการเข้ารับการรักษาเพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไปด้วยการทำรากเทียมทั้งปากหรือเฉพาะซี่ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลหรือนัดเพื่อเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts