0

การ ทำรากเทียมทั้งปาก แบบแผลขนาดเล็กด้วย Digital Guide ภายในหนึ่งชั่วโมง

การ ทำรากเทียมทั้งปาก เป็นหนึ่งในการรักษาที่ได้รับการยอมรับในการบูรณะช่องปากในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันหนึ่งซี่หรือหลายซี่พร้อมกัน

0

การทำ รากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบ Digital

นวัตกรรมของรากเทียมสมัยนี้ได้ก้าวสู่ยุค Digital แล้ว โดยเราสามารถออกแบบรูปแบบของฟัน และรอยยิ้มผ่าน Software โดยใช้เครื่อง Intraoral Scanner

0

ทำรากเทียมทั้งปาก แบบปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ ต่างกันอย่างไร?

BFC Dental จะมาเปรียบเทียบการ ทำรากเทียมทั้งปาก ด้วยการผ่าตัดปกติกับการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Digital Guide) จะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน

0

ใส่สะพานฟันหลังทำ รากเทียมทั้งปาก ใน 1 สัปดาห์ ด้วยระบบ Digital Guide

ทำ รากเทียมทั้งปาก พร้อมใส่สะพานฟันได้ใน 1 สัปดาห์ โดยใช้ระบบ Digital Guide มีวิธีการอย่างไร และทำไมถึงสามารถใช้เวลาได้รวดเร็ว

0

รากเทียมทั้งปาก เหมาะกับใคร มีวิธีการอย่างไร?

รากเทียมทั้งปาก สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้หลายซี่หรือทั้งปาก เพื่อคืนฟันและรอยยิ้มให้กลับมาใช้งานพร้อมคืนความมั่นใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ

0

คืนความมั่นใจให้รอยยิ้มหลังสูญเสียฟันแท้ ภายใน 7 วัน ด้วย รากเทียมทั้งปาก

ทำ รากเทียมทั้งปาก เพื่อคืนความั่นใจให้กับรอยยิ้มให้วันที่สูญเสียฟันแท้ไปให้กลับมาใช้งานได้เหมือนมีฟันธรรมชาติ

0

สูญเสียฟันทั้งปาก ต้องทำรากเทียมทุกซี่เลยหรือไม่?

การสูญเสียฟันทั้งปาก หรือ Fully Edentulous เกิดขึ้นกับคนไข้ที่ไม่มีฟัน ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการทำรากเทียม แล้วคนไข้ต้องทำรากเทียมทุกซี่เลยหรือไม่?

page 1 of 2