0

ฟันกัดเบี้ยว หรือฟันซี่กลางไม่ตรงกัน เกิดจากอะไร?

ฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift) หรือฟันซี่กลางไม่ตรงกัน ถ้าหากใครไม่ได้สังเกตจริงๆ อาจมองไม่เห็นถึงปัญหานี้ แต่เจ้าตัวคงไม่พอใจกับรอยยิ้มของตนเองมากนัก